• 2019 Vasaris 1

Mūsų „meinstrymas“ apsidžiaugė: Paleckiukas belangėje! Kaip smagu pažiūrėti į du anūkus: Landsbergio anūkas sėdi Seime ir vadovauja vienai didžiausių partijų šalyje, o Paleckio anūkas išėjo iš savo žlugusios visiškai nepopuliarios partijos ir sėdi kalėjime. Smagu, tiesa?

A.Paleckis, kaip teigia prokurorai, sulaikytas su įkalčiais, kas yra, matyt, jam baisiausia. Iš kitos pusės, tai rodo, kad jis galėjo būti ilgokai sekamas.

Tik štai problema: jis domėjosi Sausio 13-sios byla. Nuo tų įvykių praėjo beveik trisdešimt metų – kuo toks domėjimasis gali būti pavojingas Lietuvos valstybingumui? Sunku suvokti, bet pabandyti galima.

Matyt, A.Paleckis neatsisakė idėjos įrodyti, jog „savi šaudė į savus“ ir visai įmanoma, jog ruošė naują skandalingą išpuolį. Tai parodo ir faktas, jog domėjosi Sausio 13-sios bylą kuruojančiais prokurorais.

Įsivaizduojate, kas būtų, jeigu jis „įrodytų“, jog tą lemtingą naktį prie TV bokšto „nuo stogų šaudė landsbergistai“!? „Tai jie, svoločiai, viso pasaulio akyse norėjo sukompromituoti tarybinę armiją ir M.Gorbačiovą!“ „Tai jie, tautos išgamos, jau liaudies nemėgiami landsbergistai (premjerės K.Prunskienės „kainų paleidimas“ – atsimenate?), kruvinai išpučiant okupanto grėsmę, siekė labiau sutelkti tautą apie save!“ „Valstybė stovi ant kreivų pamatų!“ Tikrai būtų skandalas, vertybių griūtis ir visiška sumaištis. Papirkus kokį prokurorą, kuriais A.Paleckis ir domėjosi, būtų įmanoma smarkiai sukiršinti tautą, sutrypti pasitikėjimą valstybe, sukompromituoti vakarietiškas vertybes.

Kaip pasakytų meinstryminiai patriotai, atsirastų palanki dirva „žaliesiems žmogeliukams“ pasirodyti. Gal todėl Valstybės saugumo departamentas ir suskubo A.Paleckį uždaryti?

Tiesą sakant, šaudymo „savi į savus“ versija netikiu. „Landsbergistai“ to negalėjo daryti iš principo, nes neduokdie yla išlįstų iš maišo – taigi iš Aukščiausiosios Tarybos būtų nieko nelikę. Kam jiems taip rizikuoti – juk teismo medicinos ekspertai nėra tokie kvaili ir jie iš tikrųjų nebuvo kvaili, nustatė, kokiais prieštvaniniais ginklais buvo šaudoma, kokios kulkų trajektorijos, įrodančios šaudymą iš viršaus ir t.t. Šaudyta net iš vokiško 1898 metų modelio „Mauser“ šautuvo. Prie Sausio 13-sios bylos tomų prisiliesti negalima, vis dar vyksta ikiteisminis tyrimas, bet ištraukas iš bylos savo knygoje publikavo vienas nuteistųjų Juozas Kuolelis, viską smulkiai nurašęs.

Esu tikras, jog šaudė Nepriklausomybės priešai, norėję žiauriai sukompromituoti Lietuvos vadovus. Tuoj po kruvinos nakties vykusiame „jedinstvininkų“ mitinge, kuris transliuotas per radiją, „savi į savus“ versija jau neblogai linksniuojama, matyt, viskas buvę iš anksto paruošta. Okupantui tokio stipraus propagandinio smūgio labai reikėjo, nes tik tai galėjo realiai išvaikyti minias ir sunaikinti „Sąjūdį“. Todėl ir susirado senus ginklus bei organizavo tokią nesąmonę: šaudyti beginklius žmones ir kaltę už jų mirtį suversti nekenčiamiems „landsbergistams“. Nieko iš to neišėjo, nes žmonės nepatikėjo ir jau praėjo beveik trys dešimtmečiai – jokių naujų duomenų. Ir dar tie tankai: kaip tankas gali užimti televizijos bokštą? Liftu? Pakazuha, triukšmas ir iš anksto paruoštas nekenčiamų „landsbergistų“ kompromitavimo planas – štai kur šuo pakastas. Sunku pasakyti, kas tuo užsiėmė: KGB, GRU, „Alfa“ ar dar kažkas, bet tai ir nesvarbu. Ir tas vienas karys, nušautas į nugarą daug anksčiau, nei vyko bokšto šturmas… Gal jis – Lietuvos didvyris, atsisakęs dalyvauti aferoje? Pamenate, okupantų propaganda „savi į savus“ versija užsižaidė iki tokio lygio, kad net „Loretą nustūmė po tanku sąjūdistai“…

Mane žavėjo tik klausimas, matyt, jis ir suvedžiojo A.Paleckį: kodėl pats šaudymo nuo stogų faktas Lietuvos valdžios atstovų buvo neigiamas? Pagal oficialiąją versiją, šaudė tik tie konkrečiai šturmavusieji TV bokštą. Bet gi jie turėjo tuščius šovinius, kuo nesunku įsitikinti žiūrint filmuotus šturmo kadrus. Negi nebuvo galima kokiam nors Zigmui Vaišvilai išstoti Seimo tribūnoje (o juk jis iš tos tribūnos skaitė aukų sąrašą!) ir pasakyti: „Buvo ruošiama baisi provokacija“. Ir klausimai būtų ištirpę akimirksniu. Štai ir atsirado penas paleckiukams.

A.Paleckis nėra kokia kaimo Marytė, jeigu prokurorams nepavyks jo pasodinti, jis eis iki Strasbūro ir Lietuvos valstybei gali tekti pakloti nemažai pinigėlių. Todėl jo kaltės įrodymai turi būti išties geležiniai.

Algirdas Paleckis buvo mano kursiokas studijuojant žurnalistiką Vilniaus Universitete ir vadovavo partijai „Frontas“, kuriai šiek tiek padėjau su viešaisiais ryšiais – apie tai galima paskaityti čia:

http://www.daugela.eu/?p=1256

Paskutinį kartą matėmės, berods, 2013 metais. Mačiau jo prorusiškus demagogiškus pasisakymus „Facebooke“. Propagandą atpažinti nesunku – ji visada neatskleidžia pilno vaizdo, nesako visos tiesos, nepatogūs kampai nutylimi. Tokie ir buvo jo pasisakymai.

Galite sekti naujienas RSS 2.0 pagalba.
Parašykite komentarą